همکاری با ما استخدام و کارآموزی طراحی سایت

در آگهی فوری، هدف، رضایت مشتری از طریق ارزش و احترام است. ما به دنبال افرادی بسیار متعهد و دارای انگیزه هستیم که می توانند به طور یکپارچه با ما همکاری کنند. مسئولیت پذیری از مهمترین ارکان همکاری با ما می باشد تا بتوانیم در کنار هم و با هم پیشرفت کنیم.


نحوه ارسال رزومه:

 

در صورتی که در خود انگیزه، تعهد و مسئولیت پذیری لازم را برای همکاری با ما می بینید، می توانید رزومه خود را به آدرس ایمیل ما، info@agahifori.com، ارسال فرمایید تا در صورت نیاز و در زمان مناسب با شما تماس بگیریم. لا زم به ذکر می باشد که همکاری ما بیشتر به صورت پروژه ای می باشد و استخدام رسمی یا کارآموزی را فقط در موارد خاص انجام می دهیم و پس از بررسی صلاحیت های فردی و تطابق آن با اهداف و برنامه های کاری، برای مصاحبه و دعوت به همکاری با آن ها تماس گرفته شود..

 

بدیهی است ارسال فرم اطلاعات فردی، تعهدی در خصوص الزام به همکاری در آگهی فوری ایجاد نمی کند، اما ما امیدواریم با طیفی از نیروهای متخصص از میان شما علاقه مندان همکاری داشته باشیم.

استخدام در طراحی سایت اصفهان