طراحی لوگو آرم و نشان تجاری

لوگو نماد و نشانه هر برند (و نام تجاری) و طراحی لوگو مخصوصا در طراحی سایت اهمیت خاصی را نیاز دارد. لوگوی خوب معرفی قدرتمند است که برای نام تجاری یا برند ارزش می آورد. طراحی لوگوی منحصر بفرد و ارزشمند باید متناسب با ویژگی های کاری خود و بیاد ماندنی باشد.


طراحی لوگو وب سایت در اصفهان

لوگو یک نشانه ی گرافیکی است که می تواند به صورت علامت، سمبل، نوشتار و یا ترکیبی از اینها طراحی شود. لوگو به وسیله شرکت ها ی تجاری، سازمان ها یا افراد استفاده میشود تا به این طریق نوع خدمات، اهداف، شغل و محصولشان را سریعتر به مخاطب معرفی کنند. 

 

لوگو چیزی شبیه امضا یا نشانه ای برای وجود یا حضور شخص یا موسسه ای است که آرم متعلق به آن است، می باشد. آرم ها در هر جایی که حضور آن موسسه یا شخص یا رویداد صاحب آرم در آن وجود دارد ثبت می گردد و نشاندهنده رد برجای مانده از او در آنجا است. طراحی لوگو شرکت شما معرف شخصیت و اعتبارتان است.

 

لوگو می تواند ترکیبی از حروف، نشانه ها و نماد باشد. لوگو چهره و مشخصه ی یک برند است. بنابراین طراحی لوگوی زیبا و کارآمد اهمیت بسزایی در محبوبیت یک برند در نظر مخاطبان دارد.

 

 

لوگو را میتوان بر اساس استفاده از عناصری مانند نوشتار، شکل و آیکن و ترکیب آنها طراحی کرد. لوگو به سه گروه کلی تقسیم می شود:

 

انواع لوگو:

 

1- استفاده ازتصویر (آیکون، سمبل، پیکتوگرام)

2- استفاده از نوشتار (مونوگرام، لوگوتایپ. وردمارک، تایپ بیس)

3- ترکیب نوشتار و تصویر (لوگوی ترکیبی)