تماس با ما ارتباط هر روزه در ساعات کاری

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات

 

بزرگترین سرمایه، خاطره ای است که از ما در اذهان شما می ماند، وظیفه ما و شما خدمت صادقانه و دوستانه به همدیگر است. بسیار مسرور و متشکر می شویم که هر گونه نقد، بررسی، نقطه نظر،پیشنهاد، ایراد و مشکلی که می بیند برایمان ارسال نماید. این لطف و کرم شما به ماست، ما را از الطاف دوستانه و سازنده خود محروم ننماید.