الحمدلله

وب سایت چیست؟

توضیح وب سایت

وب سایت یک پنجره در فضای سایبر است.